2014
2014

Trellis House, Claremont WA  

Trellis20141024_8298.jpg
Trellis20141024_8328.jpg
Trellis20141024_8359_e.jpg
Trellis20141024_8280.jpg
Trellis20141024_8226_e.jpg
Trellis20141024_8380_e.jpg
Trellis_Plan.jpg
SECTIONS.jpg
site plan.jpg
Trellis20141024_8404.jpg
 Photos © Acorn Photo

Photos © Acorn Photo